Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Bùi Thị Bích Thìn
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Thuỷ
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 2
Xác thực bởi Trần Thị Thanh Huyền, Đoàn Thị Thúy Hằng
Đã đưa lên 16 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 78 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 36 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6449 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này