Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Đoàn Thị Thúy Hằng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Thuỷ
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 3
Xác thực bởi Trần Thị Minh Thu, Đinh Thị Hải
Đã đưa lên 23 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 538 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 13 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 13436 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này