Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Cù Xuân Hoà
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hoa123thsh
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học và THCS Sơn Hồng
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 4 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 592 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 370 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 619 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này