Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Thị Thanh Huyền
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Thuỷ
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc
Xác thực bởi Phan Trí Dũng, Hà Thị Thoải
Đã đưa lên 25 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 353 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 140 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5522 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này