Thông tin thành viên

0-photo
Họ và tên Cao Thị Hảo
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Trung
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 2
Xác thực bởi Nguyễn Thị Ngà, Nguyên Thi Hông Duyên
Đã đưa lên 75 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 209 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 91 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3746 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này