Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Trọng Lương
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/trongluongsh63
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học và THCS Sơn Hồng
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Xác thực bởi Phan Đình Thống, Nguyễn Thế Anh
Đã đưa lên 9 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 33 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 35 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 92 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này