Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Thu Ha
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phố Châu
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Nguyễn Thị Thành Lê, Nguyễn Vân Anh
Đã đưa lên 18 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 361 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2857 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này