Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Trần Thị Phúc
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học và THCS Sơn Hồng
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Thái Anh Sơn, Thái Hoàng Nam
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 12 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 19 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 632 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này