Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Thị Hòa
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Mai
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1
Xác thực bởi Lương Thị Thanh Vân, Đào Thị Hồng Sen
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 0 tài liệu
Bình luận 13 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 60 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này