Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Trường TH Xuân Viên
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Viên
Quận/huyện Huyện Nghi Xuân
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Phan Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Thanh Tâm
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 96 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 45 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này