Photo
Họ và tên Bùi Thị Chiều Vân
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đồng Phú
Quận/huyện Huyện Chương Mỹ
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 54108 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên Lê Ngọc Lương
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Kỳ Xuân
Quận/huyện Huyện Kỳ Anh
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Hoài Nam
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Cương Gián 1
Quận/huyện Huyện Nghi Xuân
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Minh Chiêu
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Hồng 2
Quận/huyện Huyện Nghi Xuân
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Thị Lụa
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường TH THCS Sơn Hồng
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Hồ Xuân Bính
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học và THCS Sơn Hồng
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Ngoại ngữ
Điểm số 59 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Vân
Giới tính Nữ
Đơn vị trường tiểu học Xuân Thành
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Phúc
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học và THCS Sơn Hồng
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 632 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phan Thị Tú Anh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thống Nhất
Quận/huyện Huyện Hương Khê
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn thị thanh hoàn
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Phú
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 4
Điểm số 18 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Thủy
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường TH Hương Trạch
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Điểm số 29 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thị Nguyệt
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Cương Gián 1
Quận/huyện Huyện Nghi Xuân
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Tin học
Điểm số 737 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trương Thị Thào
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Liên
Quận/huyện Huyện Nghi Xuân
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2
Điểm số 18964 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên Hồ Thị Hồng Hạnh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Liên
Quận/huyện Huyện Nghi Xuân
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 343 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Sen
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vương Lộc 1
Quận/huyện Huyện Can Lộc
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4
Điểm số 20 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Thị Quỳnh Thương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Lĩnh
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 3653 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Thị Vân Cúc
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thị trấn Cẩm Xuyên
Quận/huyện Huyện Cẩm Xuyên
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Điểm số 20 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Ngọc Mai
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Hội
Quận/huyện Huyện Nghi Xuân
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Điểm số 12 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phan Thị Thúy Hoa
Giới tính Nữ
Đơn vị Tiểu học Xuân Viên
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Điểm số 18 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Ngụy Thị Hồng Thủy
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trung tâm GDTX Nghi Lộc
Quận/huyện Huyện Nghi Lộc
Tỉnh/thành Nghệ An
Điểm số 287 (xem chi tiết)