Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Luyện Tiếng Việt >

TỪ GHÉP ( TH KIM HOA)

Phân các tù ghép dưới đây thành hai loại: Từ ghép có nghĩa phân loại, Từ ghép có nghĩa tổng hợp:

- học tập, học đòi, học hành, học gạo, học lỏm, học hỏi, học vẹt

- anh cả, anh em, anh trai, anh rể, bạn học, bạn đọc, bạn đường


Nhắn tin cho tác giả
Đoàn Thị Thúy Hằng @ 17:24 26/10/2021
Số lượt xem: 870
Số lượt thích: 1 người (Lê Thị Hòa)
No_avatarf

Từ ghép có nghĩa phân loại:  Học đòi, học gạo, học lỏm, học vẹt, anh cả, anh trai, anh rể, bạn học, bạn đọc, bạn đường.

 Từ ghép có nghĩa tổng hợp: học tập, học hành, học hỏi, anh em.

No_avatarf

Từ ghép có nghĩa phân loại :học gạo, học đòi, học lỏm, học vẹt, anh cả, anh trai, anh rể, bạn  học, bạn đọc, bạn đường

-Từ ghép có ngĩa tổng hợp: học tập, học hành, học hỏi, anh em 

No_avatarf

Từ ghép có nghĩa phân loại : học đòi,học gạo, học lỏm, học vet, anh cả, anh trai anh rể , bạn học,bạn đường, 

Từ nghép có nghĩa tổng hợp:  học tập, học hành, học hỏi, anh em.

Avatar

Từ ghép có nghĩa phân loại : học đòi,học gạo, học lỏm, học vet, anh cả, anh trai , anh rể , bạn học,bạn đường, 

Từ nghép có nghĩa tổng hợp:  học tập, học hành, học hỏi, anh em.

No_avatarf

-Từ ghép có nghĩa phân loại: học lỏm, học đòi ,học vẹt, anh cả, anh trai, anh rể, bạn học , bạn đường

- Từ ghép có nghĩa tổng hợp : học tập học hành, anh em

Avatar

- Từ ghép có nghĩa phân loại: học đòi, học lỏm, học vẹt, học gạo, anh cả, anh trai, anh rể, bạn học, bạn đọc, bạn đường

- Từ ghép có nghĩa tổng hợp: học tập, học hành, học hỏi, anh em

No_avatarf

- Từ ghép có nghĩa phân loại: học đòi, học lỏm, học vẹt, học gạo, anh cả, anh trai, anh rể, bạn học, bạn đọc, bạn đường

- Từ ghép có nghĩa tổng hợp: học tập, học hành, học hỏi, anh em

 
Gửi ý kiến