Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

Toán lớp 3

Hiệu của hai số bằng 240. Nếu bớt ở mỗi số 15 đơn vị thì số lớn sẽ gấp 6 lần số bé. Tìm 2 số đó.

Giải

Khi bớt mỗi số 15 đơn vị thì hiệu của hai số vẫn không thay đổi. Khi đó số bị trừ mới sẽ gấp 6 lần số trừ mới nên hiệu bằng 5 lần số trừ mới.

Số trừ mới bằng:

240 : 5 = 48

Số trừ cần tìm bằng:

48 + 15 = 63

Số bị trừ cần tìm bằng:

240 + 63 = 303

                            Đáp số : 303 và 63


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thi Hong @ 16:27 26/11/2021
Số lượt xem: 71
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến