Gốc > KHƠI NIỀM ĐAM MÊ TOÁN HỌC > Khác >

Toán: Dạng cấu tạo số

1. Tìm tất cả các số có hai chữ số có đặc điểm sau: Nếu lấy tổng  2 chữ số của số đó cộng với tích 2 chữ số của nó thì được chính số đó


Nhắn tin cho tác giả
Đặng Thị Cẩm Thành @ 15:41 20/11/2021
Số lượt xem: 48
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến