Gốc > KHƠI NIỀM ĐAM MÊ TOÁN HỌC > Khác >

Toán: Cấu tạo số

Tìm một số tự nhiên, biết rằng khi viết thêm chữ số 5 vào bên phải số đó thì ta được một số mới lớn hơn số cần tìm là 266 dơn vị


Nhắn tin cho tác giả
Đặng Thị Cẩm Thành @ 15:38 20/11/2021
Số lượt xem: 46
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến