Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Luyện Tiếng Việt >

Tìm từ

      Sông ....... ở trên trời

.......chín nhánh tỏa nơi nước mình

       Sông .....Quan họ thắm tình

Sông....... ĐàNẵng lung linh cầu rồng

 


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh @ 15:26 24/11/2021
Số lượt xem: 1517
Số lượt thích: 0 người
No_avatarf

            Sông nào chảy ở trên trời

    Sông nào chín nhánh tỏa nơi nước mình

           Sông nào Quan họ thắm tình

    Sông nào Đà Nẵng lung linh Cầu Rồng?

 

No_avatarf

Sông Ngân chảy ở trên trời 

Cửu Long chín nhánh tỏa nơi nước mình 

Sông Cầu Quan họ thắm tình 

Sông Hàn Đà Nẵng lung linh Cầu Rồng 

No_avatarf

Sông Ngân chảy ở trên trời 

Cửu Long chín nhánh tỏa nơi nước mình 

Sông Cầu Quan họ thắm tình 

Sông Hàn Đà Nẵng lung linh Cầu Rồng 

No_avatarf

Sông Ngân Hà ở trên trời

Cửu Long chín nhánh chảy nơi nước mình

Sông Cầu Quan họ thắm tình

Sông Hàn Đà Nẵng lung linh Cầu Rồng

Avatar

Đồng ý kiến với cách điền từ của cô Đặng Thị Kim Hoa.

No_avatarf

Sông Ngân chảy ở trên trời

Cửu Long chín nhánh chảy nơi nước mình

Sông Cầu quan họ thắm tình

Sông Hàn Đà Nẵng lung linh Cầu Rồng

Avatar

 Sông nào chảy ở trên trời ?

Sông nào chín nhánh chảy nơi nước mình ?

Sông nào quan họ thắm tình ?

Sông nào Đà Nẵng lung linh Cầu Rồng ?

 
Gửi ý kiến