Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Luyện Tiếng Việt >

Tiếng Việt - TH Sơn Phú - Hương Sơn

  Tìm các câu kiểu "Ai- thế nào"và xác định chủ ngữ, vị ngữ của các câu vừa tìm được trong đoạn văn sau: 

   Rồi những người con cũng lớn lên và lần lượt lên đường. Cả nhà trống vắng. Những đêm không ngủ, mẹ lại nghĩ về họ . Anh Khoa hồn nhiên, ruột để ngoài da. Anh Đức lầm lì ít nói. Còn anh Tịnh thì đỉnh đạc, chu đáo.


Nhắn tin cho tác giả
NGuyễn Anh Đào @ 23:05 30/11/2021
Số lượt xem: 690
Số lượt thích: 0 người
No_avatarf

Các câu kiểu Ai thế nào? là

- Anh Khoa hồn nhiên, ruột để ngoài da. 

CN: Anh Khoa           VN: hồn nhiên, ruột để ngoài da.

- Anh Đức lầm lì, ít nói.

CN: Anh Đức                    VN: lầm lì, ít nói.

- Còn anh Tịnh thì đỉnh đạc, chu đáo.

CN: Anh Tịnh              VN: đỉnh đạc, chu đáo.

A

No_avatarf

Các câu kiểu Ai thế nào? là

- Anh Khoa hồn nhiên, ruột để ngoài da. 

CN: Anh Khoa           VN: hồn nhiên, ruột để ngoài da.

- Anh Đức lầm lì, ít nói.

CN: Anh Đức                    VN: lầm lì, ít nói.

- Còn anh Tịnh thì đỉnh đạc, chu đáo.

CN: Anh Tịnh              VN: đỉnh đạc, chu đáo.

Avatar

Các câu kiểu Ai thế nào? là

- Anh Khoa hồn nhiên, ruột để ngoài da. 

CN: Anh Khoa           VN: hồn nhiên, ruột để ngoài da.

- Anh Đức lầm lì, ít nói.

CN: Anh Đức                    VN: lầm lì, ít nói.

- Còn anh Tịnh thì đỉnh đạc, chu đáo.

CN: Anh Tịnh              VN: đỉnh đạc, chu đáo.

No_avatar

Các câu kiểu Ai thế nào?

Câu 1: Anh Khoa hồn nhiên, ruột để ngoài da. 

CN: Anh Khoa            VN: hồn nhiên, ruột để ngoài da.

Câu 2: Anh Đức lầm lì, ít nói.

CN: Anh Đức              VN: lầm lì, ít nói.

Câu 3: Còn anh Tịnh thì đỉnh đạc, chu đáo.

CN: Anh Tịnh              VN: đỉnh đạc, chu đáo.

No_avatarf

Các câu kiểu Ai thế nào? là

Câu 1: Anh Khoa hồn nhiên, ruột để ngoài da. 

CN: Anh Khoa            VN: hồn nhiên, ruột để ngoài da.

Câu 2: Anh Đức lầm lì, ít nói.

CN: Anh Đức              VN: lầm lì, ít nói.

Câu 3: Còn anh Tịnh thì đỉnh đạc, chu đáo.

CN: Anh Tịnh              VN: đỉnh đạc, chu đáo.

 
Gửi ý kiến