Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1 >

Ôn tâp về giải toán

Tìm 7 số l lẻ liên tiếp biết tổng của nó  là số lẻ nhỏ nhất có bốn chữ số . 


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Thu Hường @ 09:23 28/09/2021
Số lượt xem: 304
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Số lẻ nhỏ nhất có 4 chữ số là 1001

Số ở giữa 7 số lẻ liên tiếp là: 1001;7= 143

7 số lẻ đó là: 137;139;141;143;145;147;149

Avatar

                  Số lẻ nhỏ nhất có 4b chữ số là 1001

               Số ở giữa 7 số lẻ liên tiếp là : 1001;7 =143

               7 số lẻ đó là : 137; 139; 141 ; 143; 145; 147; 149

 
Gửi ý kiến