Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1 >

Ngô Thị Nguyệt Truong TH Khánh Vĩnh Yên

Có hai mảnh đất , một mảnh đất hình vuông và một mảnh đất hình chữ nhật. Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật bằng 3/4 chiều dài và bằng độ dài cạnh của mảnh đất hình vuông. Diện tích mảnh đất hình vuông kém diện tích mảnh đất hình chữ nhật là 192m2. Tính diện tích của mỗi mảnh đất


Nhắn tin cho tác giả
Ngô Thị Nguyệt @ 15:38 23/12/2021
Số lượt xem: 461
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Vì chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật bằng 3/4 chiều dài và bằng độ dài cạnh của mảnh hình vuông. Ta coi chiều rộng mảnh đất bằng độ dài cạnh mảnh đất hình vuông là 3 phần, chiều dài là 4 phần như thế. Do vậy mảnh đất hình chữ nhật đó được chia số hình vuông nhỏ là: 3 x 4 = 12 (hình)

Mảnh đất hình vuông được chia số hình vuông nhỏ là: 3x3= 9 (hình)

Mỗi hình vuông nhỏ có diện tích là:

192 : (12 – 9) = 64 (m2)

64= 8 x 8 nên cạnh hình vuông nhỏ là 8 m.

Ta có chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật bằng cạnh của mảnh hình vuông là:

 8 x 3 = 24 (m)

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là: 8 x 4 = 32 (m)

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là:

32x24 =768 (m2)

Diện tích mảnh đất hình vuông là:

24 x 24 = 576 (m2)

                 Đáp số: Diện tích hình chữ nhật: 768m2

                              Diện tích hình vuông 576m2

 
Gửi ý kiến