Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Luyện Tiếng Việt >

Luyện Tiếng việt:(Trường TH Sơn Phú - Hương Sơn - Hà Tĩnh)

Câu 1: Xác định từ loại của các từ trong các thành ngữ sau:

 - Đi ngược về xuôi.

- Nhìn xa trông rộng.

- Nước chảy bèo trôi


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Mai Hiên @ 18:08 17/10/2021
Số lượt xem: 664
Số lượt thích: 0 người
No_avatarf

Danh từ: nước, bèo

Động từ: ngược, xuôi, nhìn , trông, chảy trôi.

Tính từ: xa, rộng.

No_avatarf

                                                            - Đi/ ngược/ về/ xuôi.

                                                               ĐT   TT     ĐT     TT

                                                            - Nhìn/ xa/ trông/ rộng.

                                                              ĐT    TT     ĐT     TT

                                                            - Nước/ chảy/ bèo/ trôi.

                                                               DT      ĐT     DT     TT

 

        

Avatar

-  Đi / ngược/  về/  xuôi ;                                           Nhìn/  xa/  trông/   rộng 

ĐT     TT       ĐT     TT                                                ĐT     TT    ĐT     TT   

     -Nước/  chảy/ bèo/ trôi 

      ĐT     TT      ĐT     TT   

No_avatarf

Đi / ngược/  về/  xuôi

                                            ĐT     TT      ĐT    TT

Nhìn / xa /  trông / rộng 

                                       ĐT      TT     ĐT      TT

Nước /chảy /bèo/ trôi

                                          DT       ĐT    DT    ĐT

No_avatarf

Đi / ngược/  về/  xuôi

                                            ĐT     TT      ĐT    TT

Nhìn / xa /  trông / rộng 

                                       ĐT      TT     ĐT      TT

Nước /chảy /bèo/ trôi

                                          DT       ĐT    DT    ĐT

No_avatarf

Đi/ ngược/ về/ xuôi 

ĐT   TT      ĐT   TT

Nhìn / xa / trông / rộng 

ĐT     TT     ĐT      TT 

Nước / chảy / bèo / trôi

DT        Đt      DT   ĐT

 
Gửi ý kiến