Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Luyện Tiếng Việt >

Luyện Tiếng Việt - Tiểu học Sơn Phú

Tìm bộ phận  CN, VN, TN  trong câu sau : 

a,Trong bóng nước láng trên mặt cát như gương, những con chim bông biển trong suốt như thủy tinh lăn tròn  trên những con sóng. 

b, Sau tiếng chuông chùa , mặt trăng đã nhỏ lại, sáng vằng vặc . 


Nhắn tin cho tác giả
Trần Thị Trà Giang @ 15:37 27/11/2021
Số lượt xem: 827
Số lượt thích: 0 người
No_avatar

a. TN: Trong bóng nước láng trên mặt cát như gương

    CN: những con chim bông biển trong suốt như thủy tinh

    VN: lăn tròn trên những con sóng

b. TN: Sau tiếng chuông chùa

     CN: mặt trăng 

     VN: đã nhỏ lại, sáng vằng vặc

Avatar

a. TN: Trong bóng nước láng trên mặt cát như gương

    CN: những con chim bông biển trong suốt như thủy tinh

    VN: lăn tròn trên những con sóng

b. TN: Sau tiếng chuông chùa

     CN: mặt trăng 

     VN: đã nhỏ lại, sáng vằng vặc

No_avatarf

a. TN: Trong bóng nước láng trên mặt cát như gương

    CN: những con chim bông biển trong suốt như thủy tinh

    VN: lăn tròn trên những con sóng

b. TN: Sau tiếng chuông chùa

     CN: mặt trăng 

     VN: đã nhỏ lại, sáng vằng vặc

Avatar

a, TN: Trong bóng nước láng trên mặt cát như gương

    CN: những con chim bông biển trong suốt như thủy tinh

    VN: lăn tròn trên những con sóng

b. TN: Sau tiếng chuông chùa

     CN: mặt trăng 

     VN: đã nhỏ lại, sáng vằng vặc

 
Gửi ý kiến