Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

Giải toán trường TH&THCS Sơn Hồng

Bài toán: Nếu giảm chiều dài của một hình chữ nhật đi 20% thì phải tăng chiều rộng của hình chữ nhật đó lên …% để diện tích hình chữ nhật không thay đổi?


Nhắn tin cho tác giả
Thái Anh Sơn @ 08:29 21/11/2021
Số lượt xem: 215
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Gọi chiều dài là a; chiều rộng là b thì diện tích là a x b

Khi giảm chiều dìa 20% thì chiều dài là 80% x a

Để diện tích không đổi thì chiều rộng là:

 a x b: 80a/100=100b/80=125b /100

Vậy để diện tích không đổi thì chiều rộng tăng thêm là:

125b/100-100b/100=25b/100=25% chiều rộng

Đ/S : chiều rộng tăng 25%

 
Gửi ý kiến