Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

Giải toán :(Trường TH Sơn Phú - Hương Sơn - Hà Tĩnh)

Bài toán:Tìm hai số biết rằng 3/4 của số thứ nhất bằng 6/11 của số thứ hai,số thứ hai lớn hơn số thứ nhất 1935 đơn vị.


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Mai Hiên @ 18:12 26/11/2021
Số lượt xem: 736
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Đức Đồng)
No_avatar

           Ta có: 3/4 = 33/44; 6/11 = 24/44

            Hiệu số phần bằng nhau là:

             33 - 24 = 9 (phần)

                  Số thứ nhất là:

            1935 : 9 x 24 = 5160

               Số thứ hai là:

           5160 + 1935 = 7095

                             ĐS: ST1: 5160; ST2: 7095

Avatar

Theo bài ra ta có : 3/4 = 33/44;       6/11 = 24/44

 Hiệu số phần bằng nhau là : 

33 -24 = 9( phần)

Số thứ nhất là : 1935 : 9x 24 = 5160

Số thứ 2 là : 5160 + 1935 = 7095 

             Đáp số: Số thứ nhất : 5610

                          Số thứ 2: 7095

No_avatarf

Ta có: 3/4 = 33/44; 6/11 = 24/44

            Hiệu số phần bằng nhau là:

             33 - 24 = 9 (phần)

                  Số thứ nhất là:

            1935 : 9 x 24 = 5160

               Số thứ hai là:

           5160 + 1935 = 7095

                             ĐS: ST1: 5160; ST2: 7095

No_avatarf

Theo bài ra ta có : 3/4 = 33/44;       6/11 = 24/44

 Hiệu số phần bằng nhau là : 

33 -24 = 9( phần)

Số thứ nhất là : 1935 : 9x 24 = 5160

Số thứ 2 là : 5160 + 1935 = 7095 

             Đáp số: ST1 : 5610

                          ST 2: 7095

 
Gửi ý kiến