Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1 >

giải toán -TH Sơn Phú-Hương Sơn

Hiện nay, tổng số tuổi của hai mẹ con là 52 tuổi. biết trước đây 5 năm tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con. Tính tuổi con hiện nay.


Nhắn tin cho tác giả
NGuyễn Anh Đào @ 20:09 28/10/2021
Số lượt xem: 520
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Giải:

Tổng số tuổi của hai mẹ con 5 năm trước là:

         52 - (5 + 5) = 42 (tuổi)

Tuổi con 5 năm trước là:

        42 : (1 + 6) = 6 ( tuổi)

Tuổi con hiện nay là:

         6 + 5 = 11 (tuổi)

                 Đáp số: 11 tuổi

No_avatarf

Mỗi năm mỗi người đều thêm 1 tuổi. vì vậy tổng số tuổi của 2 mẹ con cách đây 5 năm là:

52 - (5 +5) = 42 (tuổi)

Tuổi con cách đây 5 năm là 

42: (6 +1) x1-= 6 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là:

6+5 = 11( tuổi)

Đáp số: 11 tuổi

Avatar

Giải: Mỗi năm mỗi  người tăng 1 tuổi nên tổng số tuổi 2 mẹ con  cách  đây 5 năm là :

                  52 - ( 5 + 5) =  42 ( tuổi )

 Tuổi con cách  đây 5 năm là : 

   42 : ( 6 + 1)  x 1 = 6 ( tuổi)

 Tuổi con hiện nay là : 6 + 5 = 11 ( tuổi )

                                  Đáp số 11 tuổi 

 

No_avatarf

Mỗi năm mỗi người đều thêm 1 tuổi. vì vậy tổng số tuổi của 2 mẹ con cách đây 5 năm là:

52 - (5 +5) = 42 (tuổi)

Tuổi con cách đây 5 năm là 

42: (6 +1) x1-= 6 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là:

6+5 = 11( tuổi)

Đáp số: 11 tuổi

Avatar

Giải:

Tổng số tuổi của hai mẹ con 5 năm trước là:

         52 - (5 + 5) = 42 (tuổi)

Tuổi con 5 năm trước là:

        42 : (1 + 6) = 6 ( tuổi)

Tuổi con hiện nay là:

         6 + 5 = 11 (tuổi)

                 Đáp số: 11 tuổi

 
Gửi ý kiến