Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1 >

Giải toán

Mẹ hơn con 27 tuổi . Sau 3 năm nữa tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi mỗi người hiện nay ? 


Nhắn tin cho tác giả
Phạm Thị Phúc Hạnh @ 20:00 17/01/2022
Số lượt xem: 388
Số lượt thích: 0 người
No_avatarf

                                                                         Bài giải

                       Tuổi con 3 năm nữa là: 27 :(4-1) x 1 = 9 (Tuổi)

       Tuổi con hiện nay là: 9 - 3 = 6(Tuổi)

             Tuổi mẹ hiện nay là: 6 + 27 = 33 (Tuổi)

                           Đáp số : Tuổi con : 6 Tuổi

                                        Tuổi mẹ : 33 Tuổi

No_avatar

Tuổi con 3 năm nữa là: 27 :(4-1) x 1 = 9 (Tuổi)

       Tuổi con hiện nay là: 9 - 3 = 6(Tuổi)

             Tuổi mẹ hiện nay là: 6 + 27 = 33 (Tuổi)

                           Đáp số : Tuổi con : 6 Tuổi

                                        Tuổi mẹ : 33 Tuổi

Avatar

Mẹ hơn con:27tuổi

Sau 3 năm nữa :gấp 4 lần tuổi con

Giải:Theo thời gian hiệu số tuổi ko thay đổi nên mẹ vẫn hơn con 27 tuổi

Tuổi mẹ là27:(4-1)×4-3=33(tuổi)

Tuổi con là:27:(4-1)-3=6(tuổi)

Đáp số:    Tuổi mẹ: 33 tuổi

                 Tuổi con: 6 tuổi

No_avatarf

    Bài giải

                       Tuổi con 3 năm nữa là: 27 :(4-1) x 1 = 9 (Tuổi)

       Tuổi con hiện nay là: 9 - 3 = 6(Tuổi)

             Tuổi mẹ hiện nay là: 6 + 27 = 33 (Tuổi)

                           Đáp số : Tuổi con : 6 Tuổi

                                        Tuổi mẹ : 33 Tuổi

 
Gửi ý kiến