Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Luyện Tiếng Việt >

Điền từ: Đỏ gì? (TH Xuân Thành )

Đỏ gì ?

Hòn than đỏ ..... lò rèn ngày đêm

Đỏ ..... hồng nở bên thềm

Má ai đỏ..... thêm duyên nụ cười

Đỏ...... sông chở phù sa

Đi nắng về nhà thấy mặt đỏ......


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Ánh Tuyết @ 09:07 23/11/2021
Số lượt xem: 2023
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Hòn than đỏ rực lò rèn ngày đêm

Đỏ tươi hồng nở bên thềm

Má ai đỏ  ửng thêm duyên nụ cười

Đỏ hồng sông chở phù sa

Đi nắng về nhà thấy mặt đỏ au.

No_avatarf

Các từ có tiếng đỏ: Đỏ rực, đổ tươi, đỏ ửng, đỏ hồng, đỏ au.

No_avatarf

Các chữ cần điền vào chỗ chấm trong bài đỏ gì? là : rực, tươi, ửng, hồng, au.

Avatar

Hòn than đỏ rực lò rèn ngày đêm

Đỏ tươi hồng nở bên thềm

Má ai đỏ  ửng thêm duyên nụ cười

Đỏ hồng sông chở phù sa

Đi nắng về nhà thấy mặt đỏ au.

No_avatarf

Các từ đỏ:đỏ rực, đỏ tươi, đỏ ửng, đỏ hồng, đỏ au

 
Gửi ý kiến