Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

Dấu hiệu chia hết

Tìm tất cả các số tự nhiên có dạng  3x7y  sao cho 3x7y  chia hết cho 18.


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Thị Khuyên @ 08:52 18/01/2022
Số lượt xem: 197
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Để 3x7y chia hết cho 18 thì : 3+x+7+y Chia hết cho 9 đồng thời y là số chẵn Suy ra x+y=8 hoặc x+y=17

x+y=8 và y là số chẵn có các số: 3078;3276; 3474; 3672; 3870

x+y=17 và y là số chẵn có  số:3978

No_avatar

       Để 3x7y chia hết cho 18 thì : 3+x+7+y Chia hết cho 9, y là số chẵn. Nên x+y=8 hoặc x+y=17

x+y=8 và y là số chẵn có các số: 3078; 3276; 3474; 3672; 3870

x+y=17 và y là số chẵn có số:3978

 
Gửi ý kiến