Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

Bao nhiêu?

Trong dãy số 1 , 1 , 2, 3 , 5 , 8 , 13 , 21 , ... , . Hỏi trong 1000 số đầu tiên có bao nhiêu số chẵn?


Nhắn tin cho tác giả
Đinh Thị Ánh Tuyết @ 15:00 27/11/2021
Số lượt xem: 775
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Trọng Lương)
No_avatar

Ta thây quy luật dãy số là từ số thứ 2 thi số tiếp theo bằng tổng của 2 số liền trước; trong dãy số này thì cứ 3 số liền nhau có 1 số chẵn và vị trí của nó là chia hết cho 3. 

Dãy trên trong 1000 số đầu tiên thì: 1000 : 3 = 333 (dư 1)

Vậy có 333 số chẵn , (số thứ 1000 là số lẻ)

 

No_avatarf

Ta thây quy luật dãy số là từ số thứ 3 bằng tổng của 2 số liền trước; trong dãy số này thì cứ 3 số liền nhau có 1 số chẵn và vị trí của nó là chia hết cho 3. 

Ta có: 1000 : 3 = 333 (dư 1)

Vậy có 333 số chẵn.

No_avatarf

Ta thây quy luật dãy số là từ số thứ 3 bằng tổng của 2 số liền trước; trong dãy số này thì cứ 3 số liền nhau có 1 số chẵn và vị trí của nó là chia hết cho 3. 

Ta có: 1000 : 3 = 333 (dư 1)

Vậy có 333 số chẵn.

 
Gửi ý kiến