Toán dân gian bằng thơ

Toán 5
Sau khi đã di chuyển được nửa quãng đường một ô tô tăng vận tốc thêm 0,25 vận tốc cũ , nên đã đến sớm hơn thời gian dự định 0,5 giờ. Tính thời gian ô tô đi quãng đường....
 • Toán 5
 • Một số bài toán hay
 • GIẢI TOÁN
 • Một số bài toán về chuyển động đêu
 • Khơi niềm đam mê toán học
 • Toán tỷ lệ nghịch
 • Toán lớp 5
 • khơi niềm đam mê toán học
 • GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN
 • Toán chuyển động đều hay và khó
 • Một số bài toán hay
 • BÀI TOÁN VỀ TÌM HAI SỐ BIẾT "HAI HIỆU SỐ"
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Một số bài toán về tỉ số %
 • Một số bài toán về tỉ số %
 • Các bài toán về số tự nhiên
 • CHUYỀN MỤC ĐỐ BẠN
 • CHUYỀN MỤC CÙNG NHAU GIẢI TOÁN
 • chuyên đề dạng toán lớp 4 hay.
 • Nguyễn Dung THKVY
 • Nguyễn Dung THKVY
 • Một số bài toán hay
 • Bài toán cổ: Có bao nhiêu trâu đứng, trâu nằm, trâu già?
 • Toán lớp 5
 • Toán tuổi thơ
 • Toán tuổi thơ
 • Toán tuổi thơ
 • Toán tuổi thơ
 • Toán tuổi thơ
 • Toán phân số
 • Nguyễn Dung THKVY
 • Một số bài toán hay
 • Bài toán chuyển động đều: Mời các bạn cùng giải:
 • Toán tuổi thơ
 • Toán tuổi thơ
 • Nguyễn Dung THKVY
 • Nguyễn Dung THKVY
 • Toán tuổi thơ
 • Toán tuổi thơ
 • Toán tuổi thơ
 • Toán tuổi thơ
 • Toán phân số
 • TOÁN LỚP 5
 • Một số bài toán về vận tốc và quảng đường
 • Toán hình học
 • Toán chuyển động đều
 • Một số bài toán về dãy số tự nhiên
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Nguyễn Dung THKVY
 • Nguyễn Dung THKVY
 • Toán về dãy số
 • Hình học
 • Toán chuyển động
 • Nguyễn Dung THKVY
 • Nguyễn Dung THKVY
 • Toán tuổi thơ
 • Toán tuổi thơ
 • Toán tuổi thơ
 • Toán tuổi thơ
 • Toán tuổi thơ
 • Toán chuyển động đều
 • Toán tuổi thơ
 • Toán tuổi thơ
 • Toán học và đam mê
 • NGA TH KHÁNH VĨNH 16-11-2020
 • NGA TH KHÁNH VĨNH 16-11-2020
 • Tỉ số phần trăm
 • Toán học và đam mê
 • Bài toán về tỉ lệ
 • Toán tìm x
 • Toán tìm x
 • Toán phân số
 • Nguyễn Dung THKVY
 • Nguyễn Dung THKVY
 • EM YÊU TOÁN
 • Toán tuổi thơ
 • Toán tuổi thơ
 • Toán tuổi thơ
 • ĐỀ TÌM KIẾM TÀI NĂNG TOÁN HỌC 2019 LỚP 4
 • Diện tích hình vuông
 • Tính nhanh
 • Toán tính ngược từ cuối
 • Nguyễn Dung THKV
 • Toán phân số
 • Toán khác
 • NGA TH KHÁNH VĨNH 22-2-2020
 • NGA TH KHÁNH VĨNH 22-2-2020
 • Chuyển động đều
 • TOÁN SUY LUẬN LOGIC
 • BAI TOAN GIAI BANG PHUONG PHÁP GIẢ THIẾT TẠM.
 • TOÁN LỚP 5.
 • ĐỀ TÌM KIẾM TÀI NĂNG TOÁN HỌC 2019 LỚP 5
 • Bài toán về diện tích hình tam giác
 • Toán suy luận
 • CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU
 • Toán về số tự nhiên
 • Hình học
 • Toán chuyển động đều
 • Bài toán về số tự nhiên
 • Dung kv
 • BÀI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM CỦA LỚP 5.
 • Nguyễn Dung: TH KHánh Vĩnh
 • Bài toán về tính tuổi
 • kHƠI NIỀM ĐAM MÊ TOÁN HỌC
 • Khơi niềm đam mê toán học
 • Bài toán về thể tích
 • KHƠI NIỀM ĐAM MÊ TOÁN HỌC.
 • KHƠI NIỀM ĐAM MÊ TOÁN HỌC.
 • GIAI TOÁN TÍNH NGỰỢC TỪ CUỐI
 • Bài toán tổng hợp
 • giải toán tuổi thơ
 • Toán so sánh
 • Toán phân số
 • Toán lớp 5
 • Toán 4
 • Tiếng Việt 4
 • Tiếng Việt 4
 • Giải toán tính nhanh lớp 2
 • Toán suy luận
 • Tìm kiếm tài năng Toán học 2019- lớp 4
 • Tìm kiếm tài năng Toán học 2019- lớp 4
 • Số thập phân
 • HỌC THUỘC CÔNG THỨC TOÁN BẰNG THƠ
 • Giải toán
 • Số thập phân
 • Chuyển động
 • Bài toán về chuyển động
 • Lại chuyển động đều
 • Bài toán về phép nhân
 • Toán phân số
 • Bài toán tìm số gà, số vịt
 • Toán về tỉ số phần trăm
 • Toán học và đam mê
 • Hình tròn
 • Tìm kiếm tài năng Toán học 2019- lớp 4
 • Toán lớp 5
 • Giải toán
 • Toán tuổi
 • Bài toán về hình học lớp 5
 • Tính nhanh
 • Toán về chuyển động đều
 • Những bài toán về tính tuổi
 • Bài toán về tỉ số
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Bài toán về cấu tạo số
 • SO SÁNH CÁC PHÂN SỐ
 • Toán vui
 • Các phép tính của phân số
 • BÀI TOÁN HAI TỈ SỐ
 • Bài toán về phân số
 • Toán dân gian bằng thơ
 • Bài toán lớp 5 về hình học
 • Bài toán chia hình vuông
 • Toán suy luận
 • Dạng Toán Diện tích
 • Dạng toán cấu tạo số
 • Bài toán tìm tuổi
 • nga- TIỂU HỌC KHÁNH VĨNH 14/5/2019: Toán về dãy số
 • nga- TIỂU HỌC KHÁNH VĨNH 14/5/2019: toán chuyển động
 • nga- TIỂU HỌC KHÁNH VĨNH 14/5/2019: toán hiệu - tỉ 4
 • nga- TIỂU HỌC KHÁNH VĨNH 16/11/2018
 • nga- TIỂU HỌC KHÁNH VĨNH 15/10/2018
 • giải toán cùng CAO THỊ THỦY TIỂU HỌC XUÂN HỒNG
 • Giải toán hình học
 • Số học
 • Bài toán về công việc
 • Số học
 • Bài toán về làm chung công việc
 • MỘT SỐ DẠNG TOÁN HAY LỚP 5.
 • nga- TIỂU HỌC KHÁNH VĨNH 18/2/2019
 • nga- TIỂU HỌC KHÁNH VĨNH 18/2/2019
 • nga- TIỂU HỌC KHÁNH VĨNH 18/2/2019
 • Giải toán đố
 • Giải toán vui
 • nga- TIỂU HỌC KHÁNH VĨNH 14/1/2019
 • nga- TIỂU HỌC KHÁNH VĨNH 14/1/2019
 • Số học
 • Giải toán dấu hiệu chia hết
 • Giúp dễ nhớ về :Dãy đồng đẳng một số An kan đầu dãy
 • Giải toán giả thiết tạm. Cao Thị Thủy TH Xuân Hồng
 • giải toán cổ cùng CAO THỊ THỦY TIỂU HỌC XUÂN HỒNG
 • Giải toán Cao thị thủy TH Xuân Hồng
 • Giải toán giả thiết tạm. Cao Thị Thủy TH Xuân Hồng
 • Giải toán tính ngược từ cuối. Cao Thị Thủy TH Xuân Hồng
 • giải toán cùng CAO THỊ THỦY TIỂU HỌC XUÂN HỒNG
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Toán suy luận
 • Toán tư duy
 • PHAN THỊ ÁNH TUYẾT - GV TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN HỒNG, NGHI XUÂN , HÀ TĨNH.
 • TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU. PHAN THỊ ÁNH TUYẾT - TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN HỒNG, NGHI XUÂN, HÀ TĨNH.
 • Khác
 • Khác
 • Khác
 • Khác
 • Khác
 • Toán suy luận
 • nga- TIỂU HỌC KHÁNH VĨNH 16/11/2018
 • Giải toán
 • TOÁN VUI
 • Tính tuổi
 • Giải Toán
 • Hoàng Thị Huệ - Tiểu học Xuân Hồng - Nghi Xuân
 • Hoàng Thị Huệ - Tiểu học Xuân Hồng - Nghi Xuân
 • Hoàng Thị Huệ - Tiểu học Xuân Hồng - Nghi Xuân
 • Hoàng Thị Huệ - Tiểu học Xuân Hồng - Nghi Xuân
 • Hoàng Thị Huệ - Tiểu học Xuân Hồng - Nghi Xuân
 • Hoàng Thị Huệ - Tiểu học Xuân Hồng - Nghi Xuân
 • Hoàng Thị Huệ - Tiểu học Xuân Hồng - Nghi Xuân
 • Hoàng Thị Huệ - Tiểu học Xuân Hồng - Nghi Xuân
 • Giải toán phân số lớp 4 - Cao Thủy Trường tiểu học xuân hồng
 • Toán suy luận
 • Đề thi tim kiếm tài năng Toán học trẻ 2018- lớp 5
 • Giải toán
 • Giải toán
 • TH SƠN GIANG - TOÁN HIỆU TỈ
 • Tim kiếm tài năng Toán học trẻ 2018- lớp 5.
 • Hình học
 • Toán suy luận
 • Giải toán
 • NGA-TIẺU HỌC KHÁNH VĨNH 20-9-2018
 • Giải toán
 • Toán 5
 • TH Khánh Lộc: toán HIỆU - TỈ
 • Dãy số
 • Bài toán về tổng và tỉ
 • Bài toán về tổng và tỉ
 • Toàn tuổi thơ (số 207)
 • giá cả thị trường
 • Số học
 • Hiệu - tỉ
 • Toán tuổi thơ. số 207
 • Số thập phân
 • nguyên tắc Đỉichlê
 • Số học
 • Tìm abcd?
 • Trồng cây
 • Trung bình cộng
 • Giả thiết tạm
 • Toán tuổi thơ (198)
 • Toán Tuổi Thơ (196 + 197)
 • BÀI TOÁN XANH SỐ 60
 • Bao nhiêu giờ
 • Nhà bác Lý dự tính xây mấy tầng?
 • Mỗi loại mấy chú trâu?
 • Hai người câu được bao nhiêu con cá?
 • Đàn vịt có bao nhiêu con?
 • Mỗi người lái buôn nhận được bao nhiêu đồng?
 • TRƯỜNG TH SƠN TIẾN, HƯƠNG SƠN TỔ CHỨC SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ TOÁN 5
 • Có ít nhất bao nhiêu lần cân
 • Tính xem lớp 2A, Tiểu học Hương Trà có bao nhiêu học sinh?
 • Bài toán số 10. Dạo chơi ngày Tết
 • Bài toán số 9. Nhờ anh đếm hộ mấy con trong đàn?
 • Bài toán số 8. Tính số gà
 • Bài toán số 6. Đại gia đình bác Ba có mấy người?
 • Bài toán số 3. Tính tiền ông, cháu.
 • Bài toán số 2. Tính số người xây nhà
 • Bài số 1. Cùng đếm đèn hoa
 • Chuyện về các nhà toán học

  Hoàng Tụy là một trong hai người tiên phong trong việc xây dựng ngành Toán học của Việt Nam
  Hoàng Tụy (7 tháng 12 năm 1927 - 14 tháng 7 năm 2019) là một giáo sư, nhà toán học tiêu biểu của Việt Nam. Cùng với Giáo sư Lê Văn Thiêm, ông là một trong hai người tiên phong trong việc xây dựng ngành Toán học của Việt Nam. Hoàng Tụy được coi là cha đẻ của lĩnh vực Tối ưu hóa toàn cục (Global Optimization) trong Toán học Ứng dụng. Không chỉ là một nhà toán học, Hoàng Tụy cũng có nhiều đóng góp cho giáo dục Việt...

  Chuyện kể về toán

  EM YÊU TOÁN HỌC
  Bạn vẫn thường chơi cờ Quốc tế, có bao giờ bạn thử đếm xem có bao nhiêu hình vuông trên bàn cờ đó chưa? Bàn cờ Quốc tế có 64 ô vuông nhỏ bằng nhau, chúng tạo thành tất cả bao nhiêu hình vuông ?...

  Khác

  HƯỚNG DẪN HS LỚP 4, 5 GIẢI CÁC BÀI TOÁN NÂNG CAO VỀ PHÂN SỐ
  Thực tế việc giải toán có lời văn ở học sinh còn có nhiều vướng mắc trong cách lập luận và giải đặc biệt là giải toán nâng cao về phân số. Các em chỉ biết giải những bài toán cộng, trừ, nhân, chia phân số đơn giản, khi gặp những bài toán về phân số phức tạp hơn thì các em còn lung túng, không biết tìm phương pháp để giải quyết vấn đề. Vì khả năng lập luận của học sinh chưa cao, chưa thực sự...
 • MỘT SỐ DẠNG TOÁN
 • MỘT SỐ DẠNG TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN DẤU HIỆU CHIA HẾT.
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • TOÁN TRUNG BÌNH CỘNG GIẢI BẰNG GIẢ THIẾT TẠM
 • EM YÊU TOÁN HỌC
 • EM YÊU TOÁN HỌC
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • CÁC DẠNG TOÁN VỀ SỐ HỌC CỦA HS TIỂU HỌC
 • Toán lớp 5
 • Toán: Dạng cấu tạo số
 • Toán: Cấu tạo số
 • Sai đâu sửa đấy
 • Toán chuyển động đều
 • Phan Thị Ánh Tuyết - Tiểu học Xuân Hồng
 • Phan Thị Ánh Tuyết - Tiểu học Xuân Hồng
 • Phan Thị Ánh Tuyết - Tiểu học Xuân Hồng
 • Phan Thị Ánh Tuyết - Tiểu học Xuân Hồng
 • Toán phân số
 • GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM
 • CHUYÊN ĐỀ VỀ TOÁN QUÃNG ĐƯỜNG, LỚP 5
 • Các bài toán về số tự nhiên
 • Trường Tiểu học Xuân An, Nghi Xuân với Cuộc thi Giải toán Quốc tế Brich Math.Com
 • Phương pháp giả thiết tạm.
 • Phương pháp suy luận lôgic
 • MỘT SỐ DẠNG TOÁN HAY .
 • Toán hình học
 • Toán tính nhanh
 • Hình học
 • Toán phương pháp thay thế.
 • Một số dạng toán về số tự nhiên
 • Toán phân số
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Toán học và đam mê: Một số bài toán có yếu tố hình học lớp 5
 • Giải toán
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Mỗi bể chưa bao nhiêu lít nước?
 • Tìm cách giải toán vui
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng
 • Bài toán lớp 2
 • KHƠI NIỀN ĐAM MÊ
 • khác
 • nga- TIỂU HỌC KHÁNH VĨNH 15/10/2018
 • Bài toán về tính tuổi.
 • Bài toán hình học và bài toán dạng trồng cây.
 • Bài toán hình học và bài toán dạng trồng cây.
 • Toán
 • Cùng luyện Toán - Tiếng Anh lớp 4
 • Bài toán về thời gian
 • 10 Bài toán vui cho HS tiểu học
 • Những người đạt huy chương toán quốc tế đang làm gì, ở đâu?
 • Chọn cửa hàng nào ?